fbpx

RODO

Polityka prywatności

Mając na uwadze Państwa prywatność, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), Cosmalogica – Klaudia Lorbiecka pragnie Państwa poinformować w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe, kto jest ich administratorem, a kto podmiotem przetwarzającym dane. W niniejszym dokumencie będą Państwo określani mianem „Użytkowników Serwisu”.

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: „Administrator”) jest działalność gospodarcza pod nazwą „Cosmalogica – Klaudia Lorbiecka”, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8971889925, REGON: 388445508, prowadząca stronę internetową pod adresem: www.cosmalogica.pl
 2. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu są przechowywane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zakresie niezbędnym do przetwarzania w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Dane osobowe Użytkowników Serwisu mogą być pozyskiwane oraz gromadzone w następujący sposób:
 5. informacje o komputerze, w tym o adresie IP, lokalizacji geograficznej, typie i wersji przeglądarki oraz systemie operacyjnym;
 6. informacje o wizytach i korzystaniu z witryny www.cosmalogica.pl przez Użytkowników Serwisu; w tym źródło odesłań, długość wizyt, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
 7. informacje o adresie e-mail Użytkowników Serwisu;
 8. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do Sprzedawcy e-mailem lub za pośrednictwem strony internetowej www.cosmalogica.pl
 9. W przypadku zapisania się do Newslettera strony www.cosmalogica.pl przetwarza dane do celów marketingowych za wyraźną zgodą, wyrażoną w momencie zapisu do Newslettera. Niniejszy zapis obejmuję również informację mające na celu działania promocyjne produktów, za pośrednictwem środków takich jak poczta elektroniczna;
 10. Informujemy, iż w razie kontaktu z Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej jako nadawca wiadomości w sposób bezpośredni przekazujesz nam swoje dane osobowe, w takim przypadku zainicjowanie kontaktu stanowi wyrażenie przez Użytkownika Serwisu zgody;
 11. Sprzedawca zastrzega możliwość rozpowszechnienia zdjęć lub obrazów za pośrednictwem witryny www.cosmalogica.pl oraz portali społecznościowych udostępnionych przez Użytkowników Serwisu związanych z stroną www.cosmalogica.pl;
 12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać cofnięta w każdym momencie poprzez poinformowanie Administratora za pomocą adresu e-mail: k.lorbiecka@wp.pl
 13. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji czy Administrator przetwarza dane zgodnie z ich celem;
 14. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 15. Użytkownikom przysługuje prawo do bycia zapomnianym – całkowitego usunięcia danych, w tym celu Użytkownicy Serwisu powinni zwrócić się do Administratora poprzez adres mailowy: k.lorbiecka@wp.pl;
 16. Dane osobowe Użytkowników Serwisu uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody;
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy wypełnienia obowiązku informacyjnego oraz innych na nim spoczywających, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie możliwości oszustwa i podszycia się pod Użytkownika;
 18. Administrator oświadcza, że nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;
 19. Użytkownicy są uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia powyższych zasad przetwarzania;

Polityka Cookies 

Ochrona Prywatności Użytkowników Serwisu niniejszej strony internetowej ma niebywałe znaczenie dla zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa jej odwiedzających. Poniżej przedstawiamy Państwu Politykę Prywatności określającą zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika Serwisu, za pomocą plików Cookies, mających na celu między innymi realizację usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Słownik pojęć
 2. Administrator – oznacza działalność gospodarczą pod nazwą „Cosmalogica – Klaudia Lorbiecka”, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8971889925, REGON: 388445508, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika Serwisu. 
 3. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 4. Cookies – (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 5. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 
 6. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 
 7. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.cosmalogica.pl
 8. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu. 
 1. Rodzaje plików Cookies 
 2. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 
 4. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia Serwisu. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika Serwisu. 
 5. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika Serwisu. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika Serwisu.

         3. Użytkownik Serwisu ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 1. Cele wykorzystywania plików Cookies 
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do: 
 3. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 
 5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, 
 6. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika Serwisu i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu.
 8. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do: 
 9. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do: 
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników Serwisu na strony internetowe Serwisu. 
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. 
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich. 
 • Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Google, Facebook, Instagram.  
 1. Przechowywanie i dostęp do plików Cookies.

1. Użytkownik Serwisu ma możliwość samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 
 • Logi serwera
 1. Dane podlegające logowaniu w warstwie serwerowej, wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 3. czas nadejścia zapytania,
 4. czas wysłania odpowiedzi,
 5. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 7. informacje o przeglądarce użytkownika,
 8. Informacje o adresie IP.
 9. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 10. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.